REKOMENDOWANI INSTRUKTORZY SNOWBOARDU

ZALECAMY SZUKAĆ W SZKOŁACH SNOWBOARDU, INSTRUKTORÓW POSIADAJĄCYCH WAŻNĄ LEGITYMACJĘ INSTRUKTORA SITS.

W przeciwieństwie do innych systematów kształtujących instruktorów w naszym kraju, Instruktorzy SITS przechodzą żmudną i najdłuższą drogę zapewniając swoim uczniom wysokiej jakości wiedzę i praktyczne umiejętności. Takich uprawnień nie zdobywa się zazwyczaj w jednym sezonie zimowym (to kursy wieloetapowe). Dla przykładu Państwowa droga polega na uzyskaniu uprawnień poprzez odbycie jednoetapowego kursu, który z reguły trwa tylko 7 dni i jest to droga nieco na skróty. Co gorsza na rynku można zdobyć uprawnienia nawet drogą online i zostać instruktorem posiadającym bardzo marne umiejętności w nauczaniu. Należy unikać instruktorów po takich szkoleniach. Taki instruktor wyrządza krzywdę początkującym towarzyszą snowboardu, kształcąc i budując w nich nieprawidłowe nawyki.

instruktorsnowboardu.pl
instruktorsnowboardu.pl

INSTRUKTORSNOWBOARDU.PL rekomenduje zdobywanie nauki pod okiem wykwalifikowanych instruktorów posiadających uprawnienia SITS. System ten został opracowany na bazie zgromadzonych przez wiele lat doświadczeń. To najwyższej jakości szkolenia w kraju gwarantujące szybkie, efektywne i bezpieczne zdobywanie praktyki na desce. Jedynie instruktor SITS ma przywilej startu w Mistrzostwach Polski Instruktorów Snowboardu oraz może starać się o międzynarodowe uprawnienia instruktorskie IVSI. Uprawnienia IVSI mają za zadanie zunifikować kompetencje instruktorów na całym świecie bez względu na kraj i system szkolenia.

Zalecamy szukać w szkołach snowboardu, instruktorów posiadających ważną legitymację instruktora SITS. Instruktor SITS jest gwarancją prawidłowej nauki zapewniając wysoką jakość i bezpieczeństwo. Celem systemu jest zapewnienie Twoim dzieciom i Tobie najwyższego poziomu szkolenia.

ZOSTAŃ INSTRUKTOREM SNOWBOARDU