ZAKŁADANIE SPRZĘTU

Zakładanie sprzętu należy rozpocząć od założenia ubioru poprzez założenie kasku, gogli, butów snowboardowych i kończąc na wpięciu się w deskę. Wymienione czynności nie powinny powodować większych trudności, oprócz przypięcia deski. Zwłaszcza na samym początku przygody ze snowboardem. Założenie deski to nieskomplikowana czynność jednak ze względów bezpieczeństwa należy kierować się pewnymi regułami. Zamocowanie deski odbywa się w różnych warunkach terenowych (m.in. terenie płaskim, na stoku), dlatego istotnym jest zapoznaniem się z tymi czynnościami.

Zakładanie sprzętu – instruktorsnowboardu.pl

ZAKŁADANIE SPRZĘTU NA TERANIE PŁASKIM

  1. W pozycji stojącej postaw deskę na śniegu, trzymając za wiązania.
  2. Stanąć przednią częścią buta na deskę pomiędzy wiązaniami aby deska nie odjechała.
  3. Wsunąć nogę, która nie podtrzymuje deski w wiązanie i zapiąć. Najpierw zapinamy górny (większy) pasek, a jako drugi dolny – ten na palcach.
  4. Ciężar ciała przenieść na nogę, która jest wpięta a następnie zapiąć drugą nogę.

ZAKŁADANIE SPRZĘTU NA STOKU

  1. Stanąć przodem w górę stoku.
  2. Prostopadle do spadku stoku deskę położyć na śniegu trzymając za wiązania.
  3. Stanąć przednią częścią buta lub przyklęknąć na deskę pomiędzy wiązaniami aby deska nie odjechała.
  4. Wsunąć nogę, która nie podtrzymuje deski w wiązanie i zapiąć. Najpierw zapinamy górny (większy) pasek, a jako drugi dolny – ten na palcach.
  5. Wykonać obrót o 180 stopni.
  6. Znajdując się przodem w dół stoku usiąść i wpiąć drugą nogę.

DODATKOWE WSKAZÓWKI

Pozostawiając deskę (zwalniając z rąk) należy ustawić ją tylko i wyłącznie wiązaniami do śniegu. Pozostawianie deski na ślizgu skończyć się może nie tylko jej utratą, ale co gorsza wyrządzeniem poważnego uszczerbku na zdrowiu innych osób.

Pozostawienie deski na stoku – instruktorsnowboardu.pl
POCZĄTEK - OSWOJENIE
TECHNIKI JAZDY
FREESTYLE