Program nauczania zawiera zbiór zasad i wskazówek dotyczących nauki i doskonalenia jazdy na desce. Techniki jazdy oraz freestyle są oparte na 3-stopniowej skali trudności zgodnie z programem nauczania SITS. Łączymy naukę z zabawą, bo taka forma jest najefektywniejsza i najprzyjemniejsza!

instruktorsnowboardu.pl

Więcej informacji o programie nauczania SITS znajdziesz poniżej.

KLIKNIJ TUTAJ