ZWROTY

Element ten jest bardzo przydatny na początku, zanim nauczymy się skręcać. Pozwala na zmianę pozycji z krawędzi tylnej na przednią i odwrotnie. Zwroty to z reguły zmiana kierunku ustawienia względem stoku o 180 stopni (z ustawienia pozycji klęczącej frontside do pozycji siedzącej backside). Zanim nie opanuje się pierwszych skrętów, ten element jest konieczny do przećwiczenia. Pozwala na zmianę jazdy z krawędzi przedniej na tylną i odwrotnie. Możliwości wykonywania zwrotów jest kilka np. poprzez przetoczenie na śniegu czy skokiem na stoku.

Zwroty – instruktorsnowboardu.pl

ZWROT PRZEZ PRZETOCZENIE Z PLECÓW NA KOLANO

  1. Energicznie oderwać deskę od śniegu z pozycji leżącej.
  2. Wykonać zamach nogami i oprzeć koniec deski (tail albo nose) na śniegu.
  3. Obrócić tułów o 180 stopni ustawiając krawędź frontside na śniegu (brzuchem na śniegu).

ZWROT PRZEZ PRZETOCZENIE Z KOLAN NA PLECY

  1. W pozycji leżącej brzuchem na śniegu, energicznie oderwać deskę od śniegu.
  2. Zapoczątkować obrót tułowiem, kolejno opierając koniec deski (tail albo nose) na śniegu.
  3. Obrócić się ustawiając krawędź backside na śniegu (pozycja siedząca).

OBRÓT SKOKIEM NA STOKU/ TERENIE PŁASKIM

Zwrot to zmiana ustawienia deski, którą można wykonać poprzez skok. Obrót deski w powietrzu. Ten element nie jest wykonywany na początku przygody z deską.

  1. Wykonać dynamiczny podskok z jednoczesną rotacją tułowia (wspomóc obrót zamachem rąk);
  2. W powietrzu wykonać obrót nogami w stronę zamierzonego zwrotu.

Więcej informacji o programie nauczania SITS znajdziesz poniżej.

KLIKNIJ TUTAJ