jak zostać instruktorem snowboardu
jak zostać instruktorem snowboardu – instruktorsnowboardu.pl

JAK ZOSTAĆ INSTRUKTOREM SNOWBOARDU

Osoby pragnące zostać instruktorem snowboardu i połączyć pasję z pracą oraz możliwością zarabiania pieniędzy, mają możliwość wybrania jednej z pośród kilku dróg by osiągnąć ten cel. W tym wpisie zajmiemy się jedynie kursami instruktorskimi, które prowadzone są na terenie Polski. W chwili obecnej prawo w Polsce nie wymaga od osób prowadzących zajęcia z nauki jazdy na snowboardzie żadnych kwalifikacji. Nie oznacza to jednak, że firmy (biura turystyczne, organizatorzy zimowisk, szkoły snowboardowe) chcą zatrudniać osoby bez uprawnień.

DWIE OPCJE UZYSKANIA UPRAWNIEŃ

Zasadniczo mamy do wyboru dwie opcje uzyskania uprawnień instruktorskich. Ukończenie kursu instruktorskiego organizowanego przez prywatną firmę lub kursu instruktorskiego organizowanego przez Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu (SITS). O ile dużo szybszą i prostszą drogą jest kurs instruktorski organizowany przez firmę zajmującą się szkoleniami, to po pierwsze poziom szkolenia jest tam zazwyczaj niższy. Absolwenci tych kursów są mniej cenieni na rynku pracy, co odzwierciedla się w stawkach oferowanych przez pracodawców. Kurs taki trwa zazwyczaj ok. tygodnia i kończy się wewnętrznym egzaminem. Taki kurs nie daje też możliwości uzyskania pozwolenia na pracę w wielu krajach np. we Włoszech, czy Austrii. Jeżeli chodzi o system szkolenia SITS, to jest to już bardziej skomplikowana kwestia, natomiast Stając się Instruktorem SITS możesz ubiegać się o międzynarodowe uprawnienia instruktorskie IVSI. Uprawnienia IVSI mają za zadanie zunifikować kompetencje instruktorów na całym świecie bez względu na kraj i system szkolenia. Jak zostać instruktorem snowboardu SITS, postaramy się przedstawić poniżej.

SYSTEM SITS – STOPNIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ

SITS od wielu lat pracuje nad systemem szkolenia kadr instruktorskich i wypracował swój własny. System składa się ze stopni sprawności oraz stopni instruktorskich. Daje dużo większe możliwości rozwoju kariery instruktorskiej. Stopnie sprawności są potwierdzeniem technicznych umiejętności jazdy na snowboardzie. Wyróżniamy 3 stopnie sprawności, gdzie trzeci jest najwyższy.

SYSTEM SITS – STOPNIE INSTRUKTORSKIE

Wyróżniamy cztery stopnie instruktorskie: Asystent Instruktora, Instruktor, Instruktor Zawodowy, Instruktor Wykładowca. System SITS obejmuje również stopnie takie jak Asystent Trenera oraz Trener. Te dwa stopnie przeznaczone są dla osób prowadzących zajęcia w zakresie sportu wyczynowego np. klubach sportowych.

Schemat struktury szkolenia w SITS
Schemat struktury szkolenia w SITS
System szkolenia kadr instruktorskich

ASYSTENT INSTRUKTORA SITS ORAZ INSTRUKTOR SITS

W tym artykule skupimy się na stopniach związanych z prowadzeniem zajęć w zakresie rekreacji. Swoją drogę do instruktora snowboardu SITS rozpocząć trzeba od zdobycia II stopnia sprawności technicznej (można pominąć stopień pierwszy). W tym celu należy ukończyć kurs na II stopień lub przystąpić do egzaminu weryfikacyjnego. Ten drugi przeznaczony jest dla osób, które posiadają dobre umiejętności jazdy na snowboardzie wchodzące w wymagania I i II stopnia. Po uzyskaniu II stopnia sprawności można zapisać się na kurs Asystenta Instruktora, kurs ten trwa 6 dni. Przed uzyskaniem kolejnego stopnia, czyli Instruktora należy zdobyć III stopień sprawności. Trzeci stopień sprawności można również robić przed uzyskaniem stopnia Asystenta.

INSTRUKTOR ZAWODOWY SITS ORAZ INSTRUKTOR WYKŁADOWCA SITS

Instruktor Zawodowy, to kolejny stopień po Instruktorze. Kursy na Instruktora SITS mogą organizować licencjonowane szkoły snowboardu. Kurs Instruktora Zawodowego jest natomiast organizowany centralnie przez SITS. Najwyższym stopniem jest Instruktor Wykładowca i aby go uzyskać należy spełnić szereg wymagań i napisać pracę nobilitacyjną. Stopień ten uprawnia między innymi do prowadzenia licencjonowanej szkoły snowboardu.

Szczegółowe informacje na temat uprawnień jakie dają poszczególne stopnie oraz wymagań jakie trzeba spełnić, aby je uzyskać znaleźć można na stronie internetowej Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Snowboardu www.sits.org.pl.