www.instruktorsnowboardu.pl

Zmień pasję w pracę. Zostań instruktorem snowboardu! Weź udział w kursie na Asystenta Instruktora i zdobądź pierwszy stopień instruktorski. Upoważnia on do samodzielnego prowadzenia zajęć z jazdy na snowboardzie.

kurs asystent instruktora sits


Asystent Instruktora SITS (poziom 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji)

– jest pierwszym stopniem szkoleniowym uprawniającym do samodzielnej pracy w zakresie
nauczania i doskonalenia snowboardu w obrębie szeroko pojętej rekreacji ruchowej. Kurs przeznaczony jest dla osób zaawansowanych, których umiejętności technicznie są na wysokim poziomie, dlatego wymagane jest posiadanie II lub III stopnia sprawności. Dzięki szkoleniu na Asystenta Instruktora jego absolwent uzyskuje precyzyjną wiedzę, w jaki sposób nauczać ewolucji snowboardowych w ramach I i II stopnia systematyki SITS.

Terminy szkoleń

Zapraszamy do zapoznania się z terminami kursów na stopień Asystenta Instruktora SITS. W przypadku zebrania się grupy przynajmniej 5 osób, jesteśmy w stanie zorganizować kurs w dowolnym miejscu i terminie.

26.02-02.03.2024 BIAŁKA TATRZAŃSKA
03-08.03.2024 BIAŁKA TATRZAŃSKA


Zapisz się na kurs na Asystenta Instruktora SITS
sharpsnowboard@gmail.com


Koszt szkolenia to 1550 zł
– zawiera egzamin oraz indeks szkoleń snowboardowych
– nie zawiera karnetów na wyciągi.
Istnieje możliwość zorganizowania zakwaterowania na czas kursu.

Informacje o kursie

Szkolenie obejmuje zarówno zajęcia praktyczne na śniegu jak i teorię w formie wieczornych wykładów. Kurs na Asystenta Instruktora SITS trwa 6 dni i obejmuje w sumie 48 godzin zajęć. Najczęściej jest to około 6 godzin zajęć na stoku oraz około 2 godzin wykładów.

Zakres tematyczny kursu:

 1. Charakterystyka teoretycznych podstaw snowboardu
 2. Podstawy planowania i realizacji jednostek lekcyjnych z nauki i doskonalenia jazdy na snowboardzie
 3. Planowanie jednostek lekcyjnych z nauki i doskonalenia jazdy na snowboardzie
 4. Organizowanie i prowadzenie jednostek lekcyjnych z nauki i doskonalenia jazdy na snowboardzie
 5. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną

Jak wygląda egzamin na Asystenta Instruktora SITS?

Egzamin składa się z dwóch części:
– części teoretycznej, czyli egzaminu odbywającego się online w systemie Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Snowboardu
– części praktycznej, czyli prowadzenie zajęć snowboardowych. Osoba egzaminowana prowadzi przykładową lekcję snowboardu, mającą na celu naukę konkretnej techniki z I lub II stopnia systematyki.

W trakcie egzaminu praktycznego egzaminator zwraca szczególną uwagę na sposób prezentowania treści, czy jest on prosty i łatwy w zrozumieniu; w jaki sposób egzaminowany nawiązuje i prowadzi komunikację z kursantami; czy przestrzega zasad bezpieczeństwa; czy demonstracja technik jest odpowiednia.

Uprawnienia po pozytywnym ukończeniu kursu na Asystenta Instruktora SITS

 • prawo do samodzielnego szkolenia w zakresie nauki i doskonalenia jazdy na
  snowboardzie na poziomie I II stopnia systematyki SITS
 • prawo do uczestniczenia w kursie Instruktora SITS
 • możliwość korzystania ze specjalnych ofert ubezpieczenia OC instruktora SITS (po opłaceniu składki członkowskiej)
 • możliwość zniżki na zakup sprzętu firm współpracujących z SITS
 • nie może świadczyć usług i prowadzić działalności sprzecznych z interesami SITS

Wymagania wstępne by przystąpić do kursu na Asystenta Instruktora:

 • posiadanie II lub III stopnia sprawności SITS
 • założenie profilu na stronie www.sits.org.pl
 • 18 lat
 • zaświadczenie o niekaralności

Zapisz się na kurs na Asystenta Instruktora snowboardu SITS
sharpsnowboard@gmail.com


Chcesz dowiedzieć się więcej o systemie szkolenia Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Snowboardu
KLIKNIJ TUTAJ!