Bezpieczeństwo

DEKALOG

DEKALOG SNOWBOARDZISTY – INSTRUKTORSNOWBOARDU.PL

1. Jak co roku, nie stwarzać zagrożenia na stoku.
Każdy narciarz i snowboardzista powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla innej osoby.

2. Zsynchronizować do prędkości, swoje umiejętności.
Narciarze i snowboardziści powinni zjeżdżać z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

3. Nie spowoduj wypadku, nadciągając od zadku.
Narciarz lub snowboardzista nadjeżdżający od tyłu musi wybrać taki tor jazdy, aby nie spowodować zagrożenia dla narciarzy lub snowboardzistów znajdujących się przed nim.

...